Πουκάμισα GREEN The SHIRT
Είμαστε κατασκευαστές υποκαμίσων, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία μας. Ο καλύτερος τρόπος να σας αποδείξουμε το πάθος και τη δημιουργικότητα μας στο ανδρικό ντύσιμο είναι μέσο της συλλογής των υποκαμίσων μας.